Učešće uposlenika i studenata IPF iz Bihaća na konferenciji „Izazovi i problemi savremenog društva“

Učešće uposlenika i studenata IPF iz Bihaća na konferenciji „Izazovi i problemi savremenog društva“

Studenti i uposlenici Islamskog pedagoškog fakulteta u saradnji sa Voditeljicom odsjeka Socijalne pedagogije i duhovne skrbi, mr. Smailom Balić Rahmanović, 29.06.2021. godine su uzeli aktivno učešće sa svojim izlaganjima na IX. međunarodnoj naučnoj konferenciji pod nazivom „Izazovi i problemi savremenog društva“.

Cilj međunarodne naučne konferencije bio je predstavljanje naučnih, istraživačkih i profesionalnih dostignuća i primjera dobre prakse kroz interdisciplinarne pristupe u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, policije, pravosuđa, nevladinih organizacija i sl. 

Konferencija je posebno značajna jer su na istoj pored akademskog osoblja fakulteta, prvi puta učešće uzeli i studenti odsjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb, sa svojim samostalnim izlaganjima i radovima.

S obzirom na trenutnu situaciju s koronavirusom u Sloveniji, u RIS-u Dvorec Rakičan je na osnovu odluke Vlade Republike Slovenije, učešće učesnika izvan Slovenije omogućeno putem Zoom platforme.

Samostalna izlaganja iz reda uposlenika su održali dr. Nedim Ćirić koji je prezentovao rad „Sredstva ovisnosti  i organizacija slobodnog vremena kod adolescenata“, te mr. Anita Ramulić Mujkić, prezentujući rad pod naslovom „Pravni aspekti i izazovi porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“

Iz reda studenata IPF-a, na konferenciji su govorili Amela Nadarević, studentica četvrte godine, sa temom pod naslovom „Obitelj u funkciji zaštitnog faktora u poremećaju ponašanja“; Anela Šušnjar, studentica četvrte godine, sa temom pod naslovom „Suvremeni izazovi autoritarnog roditeljstva“; Mirsada Mahmutović; studentica prve godine, sa temom pod naslovom „Obiteljske okolnosti i devijantno ponašanje mladih“; Armin Sejfović; student prve godine, sa temom pod naslovom „Ovisnost mladih o društvenim mrežama“ i Emina Hamulić; studentica prve godine, sa temom pod naslovom „Predrasude o licima treće životne dobi“.

- Zahvaljujemo se uposlenicima i studentima Islamskog pedagoškog fakulteta na izuzetno kvalitetnom međunarodnom predstavljanju naučno – istraživalkog rada fakulteta, što svakako doprinosi podizanju standarda kvalitete studiranja i visokog obrazovanja u cjelini - navodi se u poruci Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti