Islamic Relief BH: Javni poziv za nabavku plastenika i sušara za voće

Islamic Relief BH: Javni poziv za nabavku plastenika i sušara za voće

Islamic Relief Bosne i Hercegovine je dio globalne porodice Islamic Relief Worldwide, međunarodne humanitarne organizacije koja je od 1984. promijenila živote više od 120 miliona ljudi širom svijeta u više od 40 zemalja.

Kao humanitarna organizacija koja pomaže unesrećenima, implementiraju dugoročne projekte održivog razvoja kako bi obezbijedili vodu, hranu, sklonište, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje.

U BiH rade od 1992. godine i od tada do danas pomažu da se Bosna i Hercegovina gradi i raste. Promovisanjem ekonomskog i socijalnog razvoja kroz svoj rad sa lokalnim zajednicama, pomažu najranjivije kategorije stanovništva, djecu bez jednog ili oba roditelja, stare i iznemogle, invalide, povratnike i socijalno ugrožene pojedince.

U proteklom periodu Islamic Relief je svoj humanitarni karakter i privrženost bh. narodu iskazivao kroz humanitarnu pomoć i razvojne projekte.

Javni pozivi za sve zainteresovane kompanije

Nabavka plastenika:

Nabavka sušara za voće, povrće i ljekovito bilje

Kompanije uz ponudu trebaju dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

  • ID broj,
  • PDV broj,
  • Sudsko rješenje o registraciji kompanije,
  • Potvrda o solventnosti,
  • Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima,
  • Referentna lista s nazivima kompanija ili organizacija sa kojima su imali uspješnu saradnju,
  • Rad s nevladinim organizacijama.

Napomena: Dostavljeni dokumenti moraju biti orginalni ili kopije koje su ovjerene. Kriterij za ocjenu i odabir ponude:

• Cijena nabavke, transporta i montaže,

• Kvalitet opreme,

• Kompletnost dokumentacije.

Pravo učešća imaju pravne osobe registrovane za obavljanje prometa navedenom robom. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje.

Najbolji ponuđači će biti pozvani na intervju, a svi učesnici obavješteni najkasnije tri dana nakon finalnog odabira.

Podnošenje i otvaranje ponuda

Zatvorene i zapečaćene ponude sa naznačenom adresom ponuđača dostaviti poštom ili lično na:

Predstavništvo strane humanitarne organizacije "Islamic Relief Worlwide" Engleska, Sarajevo,

Adresa: Jukićeva 75, 71000 Sarajevo

Sa naznakom:

NE OTVARAJ - Ponuda za "SUŠARE" Ili NE OTVARAJ - Ponuda za "PLASTENICI"

Tender se raspisuje u trajanju od 16.06.2021. godine do 02.07.2021. godine do 12:00 časova.

Dodatne informacije možete dobiti ukoliko se obratite na slijedeći email:procurement.irbih@islamic-relief.ba.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti