Rezultati konkursa za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2020/2021. godinu

Rezultati konkursa za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2020/2021. godinu

Upravni odbor Fonda za dodjelu stipendija razmotrio je sve prijave kandidata za ovogodišnju dodjelu stipendija učenicima i studentima.

Dodjela stipendija razmatrana je prema kriterijumima utvrđenim konkursom i Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata Fonda za stipendiranje učenika i studenata Medžlisa Tuzla.

Na osnovu pristiglih prijava Odbor je bodovao sve kandidate koji ispunjavaju konkursne uslove za ostvarivanje prava na stipendiju i sačinio rang listu. Datum potpisivanja ugovora biti će naknadno određen, a svi stipendisti blagovremeno obaviješteni o mjesto i vremenu potpisivanja ugovora.

Rang lista učenika i studenata koji su ostvairili pravo da postanu stipendisti Fonda za stipendiranje Medžlisa Tuzla u 2020/2021. školskoj/akademskoj godini nalazi se u dokumentu koji možete preuzeti ovdje.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti