Medresanski školski časopisi dokaz su kvalitete njenog rada

Medresanski školski časopisi dokaz su kvalitete njenog rada

Jedna od mnogih vannastavnih aktivnosti u medresama jeste i novinarska sekcija odnosno rad na izdavanju školskog časopisa. Oni su odraz kvaliteta nastave u medresama i sasvim sigurno spadaju u najkvalitetnije školske časopise u BiH. Najstariji je svakako „Zemzem“, list učenika Gazi Husrev-begove medrese, ali i ostali imaju višegodišnju tradiciju izlaženja. To su Šahid (list učenika Medrese „Osman-ef. Redžović“, Misak (Behram-begova medresa), Mimar (Karađoz-begova medresa), Nedžm (Elči Ibrahim-pašina medresa) i Asr (Medresa „Džemaludin Čaušević“).

Medresa je škola koja ne samo da se pohađa, u medresi se živi. Stoga je vrlo važno ponuditi učenicima sadržaje kojima će upotpuniti svoj boravak u internatu. Svaka vannastavna aktivnost, a ima ih 30, ima veliku važnost jer doprinosi njihovom obrazovanju u poljima koja će im koristiti pri daljem školovanju. Jako je bitno da učenici imaju mogućnost da iznose svoje stavove te razvijaju sposobnost kritičkog razmišljanja. Također, razvijaju i usavršavaju pisanje različitih vrsta tekstova. Lijepo je vidjeti svoje ime ispod nekog teksta u školskim novinama, i lijepo je kada profesori i kolege učenici primjete i pohvale nečiji tekst. Na taj način učenici budu motivirani da rade više i bolje, i da konstantno napreduju – kaže o važnosti školskih časopisa Hatidža Salošević, glavni i odgovorni urednik Šahida, lista učenika Medrese „Osman-ef. Redžović“ Visoko.

Razvijanje pisanja

Priča o učeničkom listu „Šahid“, govori Salošević, započela je kada je ratnih godina, profesor Mirsad Mahmutović sa grupom imama pokrenuo list „El-Hidaje“. Učenici Medrese su ga dočekali sa radošću i u njemu vidjeli priliku za pisanje i objavljivanje prigodnih tekstova. Bez obzira na teške uvjete rada, kod učenika se budila želja da i sami naparave učenički list u kojem bi mogli predstaviti Medresu i objavljivati svoje radove.

Ideja je dočekana sa radošću i odobravanjem, a najveću podršku učenici su dobili od direktora Džemala Salihspahića, profesora fikha Saliha Trake i profesora bosanskog jezika i književnosti Kasima Botonjića. Ubrzo je donesena i odluka o pokretanju učeničkog lista, a ime mu je dao upravo profesor Salih Trako. Prva, potpuna verzija imena lista koju je on predložio je „Šahiduz-zeman“ - „Svjedok vremena“, sa snažnom aluzijom da bude svjedokom važnih historijskih događaja, kako za bošnjački narod i domovinu tako i za Medresu. Kasnije je na sastanku redakcije odlučeno da se taj naziv skrati i da se list zove jednostavno „Šahid“ smatrajući to dovoljnim, a istovremeno i praktičnijim i pamtljivijim – govori Salošević.

Prvi broj učeničkog lista „Šahid“ izašao je u februaru 1996. godine. List izlazi povremeno. Do danas iz štampe je izašlo 45 brojeva ovog lista. Šahid, saznajemo, ispisuju i uređuju isključivo učenici. U radu im pomažu pojedini nastavnici. Nakon profesora Kasima Botonjića, novinarsku sekciju su vodili profesor Seid Zimić, profesor Senaid Zajimović, a od septembra 2005. godine 2016. godine sekciju je vodio profesor Emir Uzunalić. Danas sekciju vodi profesor Dženan Rezaković. Prvi urednik lista bio Dženan Handžić, aktuelni direktor ove medrese.

Živimo u vremenu u kojem se najviše čitaju kratki facebook, instagram i twitter statusi, a svaki tekst duži od dvije rečenice se preskoči jednim klikom, prelaskom na drugu vijest ili informaciju. Rijetki su oni koji mogu zadržati svoju pažnju na nekom dužem tekstu, da ne kažem knjizi. Stoga, mi se trudimo našim vršnjacima ponuditi svojevrsno osvježenje u moru nekvalitetnog sadržaja – ističe Salošević.

Raznovrsne teme

I Behram-begova medresa u Tuzli se može pohvaliti tradicijom i kvalitetom školskog lista. „Misak“ izlazi od 1997. godine i u protekle 23 godina izašla su 94 broja. List je koncipiran da ponudi učenicima mogućnost njihovog izražavanja kroz razne rubrike: vijesti, intervju, reportaže, istraživački rad, književnost, poeziju i prozu.

Za novinarsku sekciju se opredijeli znatan broj učenika koji posebno voli pisanu riječ, imaju sklonosti za pisanjem poezije i proze, a planiraju u budućnosti da se na neki način bave pisanjem. Kroz redovne sastanke pomažemo svim članovima da pronađu odgovarajuću rubriku i usmjeravamo ih na koji način da pišu određene novinarske žanrove, dajemo savjete, sugerišemo, po potrebi držimo radionice. Napredak je primijećen posebno kod onih učenika koji su od prvog razreda uključeni u novinarsku sekciju – kaže Senada Mehmedćehajić, rukovodilac novanarske sekcije.

Ona ističe da je Behram-begova medresa škola koja njeguje pisanu riječ na razne načine, kroz razne sekcije, literarne konkurse učenici se podstiču da pišu i da se takmiče.

Kada je u pitanju „Misak“ trudimo se da u izboru tema učestvuju svi učenici Medrese preko ankete koja se realizuje prije podjele tema za sljedeći broj, tako da na kraju kada izađe školski list svako može pronaći nešto za sebe – naglašava Mehmedćehajić.

Zanimalo nas je i kako se odvija rad novinarske sekcije s obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju.

Učenici su podijeljeni u grupe tako da ne mogu svi biti u isto vrijeme u školi kada se održavaju sastanci. Zbog toga sastanke održavamo sa svakom grupom, a izbor tema je prilagođen trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Obrađujemo teme koje su vezane za intenzivnu nastavu, iz ugla učenika i profesora, a tehnološka dostignuća nam svakako idu u prilog, tako da intervjue i ostale rubrike lahko možemo uraditi, a da učenici i ne izađu iz školskog kompleksa. Zbog svega navedenog nismo kasnili sa izlaskom prvog ovogodišnjeg broja koji se već nalazi u rukama naših učenika, a i sljedeći broj je već uveliko u pripremi – kaže Mehmedćehajić.

(Alem Dedić/Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti