Novi doktor nauka na IPF-u u Bihaću

Novi doktor nauka na IPF-u u Bihaću

Viša asistentica na Islamskom pedagoškom fakultetu (IPF) u Bihaću mr. Dijana Sulejmanović odbranila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu doktorsku disertaciju na temu "Ličnosne i stavovske determinante mijenjanja etničkih stereotipija u situaciji informacijskog socijalnog uticaja".

Dijana Sulejmanović je rođena 1987. godine u Banjoj Luci. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sanskom Mostu, a osnovne i magistarske studije iz psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Angažovana je kao viši asistent za predmete iz oblasti psihologije na Univerzitetu u Bihaću od akademske 2014/15. godine. Od 2018. stalno je zaposlena na Islamskom pedagoškom fakultetu, gdje je imenovana je za koordinatoricu Tima za međunarodnu saradnju i projekte IPF-a.

- Pored formalnog obrazovanja, u cilju unapređenja znanja iz oblasti psihoterapije, završila je napredni nivo edukacije iz kognitivno-bihevioralne terapije. Prevela je knjigu Martine F. Delfos "A Strange World" o poremećajima iz autističnog spektra s engleskog na bosanski jezik - kaže se u saopćenju IPF-a.

Mr. Sulejmanović aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom te su dosad njeni radovi objavljivani u časopisima i na konferencijama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Francuskoj i Finskoj.

- Odbranom doktorske disertacije mr. Dijane Sulejmanović, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, ali i Univerzitet u Bihaću, su postali bogatiji za još jednog doktora nauka i kvalitetnog istraživača - dodaje se u saopćenju.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti