Direktor Behram-begove medrese Ahmed Hatunić: Naš uspjeh posljedica je predanog rada

Direktor Behram-begove medrese Ahmed Hatunić: Naš uspjeh posljedica je predanog rada

Behram-begova medresa u Tuzli godinama je najuspješnija i najbolja srednja škola na području Tuzlanskog kantona (TK) prema vrednovanju Pedagoškog zavoda TK-a. Prošle sedmice Medresa je obilježila 394. godinu postojanja. O svemu ovome, ali i drugim stvarima vezanim za rad i uspjehe Medrese, razgovaramo sa njenim direktorom dr. Ahmedom Hatunićem.

Razgovarao: Alem Dedić

Preporod.info: Behram-begova medresa obilježila je 394 godina postojanja. Kao takva spada u red najstarijih odgojno-obrazovnih ustanova ne samo u ovom dijelu države, već u cijeloj BiH. Osim ponosa, koliko taj podatak sa sobom nosi teret odgovornosti za sve prijašnje i buduće generacije?

Hatunić: Svakako da su povijesni korijeni i duga tradicija nešto što nas ispunjava zadovoljstvom i ponosom i čini nas uvjerenim da tradiciju valja čuvati i nastojati da kontinuitet djelovanja i postojanja Behram-begove medrese nikada više ne dođe u pitanje. Emanet njenog postojanja je nešto što ćemo, inšallah, ostaviti budućim generacijama sinova i kćeri našega naroda kao baklju znanja i svjetla koja se do kraja svijeta ne treba ugasiti. Međutim, duga tradicija i duboki povijesni korijeni nisu sami po sebi dovoljni za uspjeh i autoritet jedne odgojno-obrazovne ustanove u bilo kojem vremenu. Tradicija i dugo postojanje mogu pomoći i dodatno poticati one koji danas predstavljaju Behram-begovu medresu, a to su  učenici, profesori i drugi zaposlenici da što kvalitetnije i brižnije obavljaju svoje poslove.

Slijedeći riječi iz vašega pitanja kazat ću da 394. godina Behram-begove medrese dodatno obavezuje nas, ovovremene uposlenike, da činimo još više i bolje u odgoju i obrazovanju mladih Bošnjaka i Bošnjakinja bivajući svjesni da na taj način utičemo na budućnost ove zemlje, njenog naroda te kvalitet života njenih ljudi ne samo sada, nego i desetinama godina nakon ovoga trenutka. Zapravo, ništa ili bar ništa toliko kao obrazovanje, ne utiče na stanje u budućnosti i atmosferu koja će u jednom društvu vladati nakon jednu ili dvije decenije. Ako smo toga svjesni, onda ćemo neizostavno zaključiti da se putem odgoja, obrazovanja te znanja, umijeća i čestitosti koju oni proizvode može mijenjati stanje i društvo u sadašnjem i budućem vremenu. Sve navedeno nas navodi na konstataciju o važnosti obrazovanja i odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se ono dešava i provodi. Mnogi danas nisu toga dovoljno svjesni i stoga često obrazovanje smatraju sporednom djelatnošću koje, po njima, ne proizvodi nego troši društvene resurse. Radi se, u stvari o ljudskoj djelatnosti koja proizvodi najveće vrijednosti u jednome društvu i kreira budućnost njegovih žitelja. Ono je kao takvo najvažniji posao i najvrednije zanimanje kojim se može baviti čovjek, jer proizvodi ono najbolje u najodabranijem Božijem stvorenju, mladome čovjeku, odnosno čovjeku budućnosti.

Preporod.info: Na koji način Medresa uspijeva iz godine u godinu odgojiti generacije učenika u vremenu koje sa sobom nosi niz izazova za omladinu?

Hatunić: Nakon godina provedenih u odgoju postali smo potpuno svjesni da se radi o dugotrajnom i veoma često spontanom procesu koji se uz veliki trud i čiste namjere realizira kroz svakodnevne aktivnosti u porodici, školi, nastavi, međusobnom druženju, putovanju i neformalnim razgovorima. U većini slučajeva u odgoju nije dovoljna sama riječ, predavanje ili vaz nego je potrebno praćenje, korigovanje, usmjeravanje i mentorisanje nad učenikom da bismo zajedno došli do željenih ciljeva. Naučili smo to u svojim porodicama gdje nas majke i očevi nikada nisu zvali na čas odgoja niti su nas pozivali "na odgajanje" već su nas naprosto odgajali kroz svakodnevni redovni život, obaveze i zadatke koje su nam davali.

Behram-begova medresa je poput jedne velike porodice, učenici su zajedno svaki radni dan, druže se i zajedno realiziraju nastavne i školske zadatke pod budnim okom nastavnika i odgajatelja što je nesvakidašnja prilika za dobar odgoj u najnestabilnijem dijelu mladosti - tinejdžerskom dobu. Mi jednostavno koristimo pruženu i ukazanu priliku da radimo i djelujemo te da pomognemo roditeljima u formiranju ličnosti i karaktera naših učenika. Činimo to svi zajedno, ujedininjeni oko istoga cilja nastojeći postići što bolji rezultat. Život učenika u internatu, prije ili kasnije, u većoj ili manjoj mjeri, ostavlja trag na ličnosti, karakteru i ponašanju naših učenika, kasnije diplomanata. Možda ću biti previše smion i optimističan, ali ću ustvrditi da svaki medresanski dan ostavlja veliki pozitivni trag na memoriji i ponašanju svakoga njenog učenika, toliko snažno i jako da se to ni na kakav način ne može izbrisati i zaboraviti. Stoga, svaki taj dan i radnu sedmicu treba dobro iskoristiti zadavanjem zadataka, radnih obaveza, projekata ili naizgled sitnih i beznačajnih stvari koje sve zajedno značajno utiču na mladoga čovjeka u vremenu kada je to još uvijek na relativno jednostavan i lagahan način moguće uraditi. Prolaskom godina, utisnuti nešto u karakter i svijest čovjeka postaje nešto složeniji i sve manje jednostavan zadatak. Znamo to iz iskustva. Sve ima svoje vrijeme, a najbolje vrijeme za odgoj i obrazovanje jeste doba djetinjstva i mladosti. Zbog toga ne treba oklijevati niti odlagati pokušaje da se znanstveno, duhovno i moralno formira zdrava generacija mladih ljudi koja je zalog kvalitetne budućnosti njih, njihovih porodica i čovječanstva u cjelini.

Preporod.info: Usmjerimo malo razgovor na uspjehe Behram-begove medrese. Oni su mnogobrojni. Krenimo od toga da je Medresa najuspješnija i najbolja srednja škola na području Tuzlanskog kantona prema vrednovanju Pedagoškog zavoda TK-a. Tako je već godinama. U čemu je tajna uspjeha?

Hatunić: Desetak godina Behram-begova medresa je prva na vrednovanju srednjih škola TK-a kojeg provode Ministarstvo obrazovanja i Pedagoški zavod ovog kantona. Radi se, koliko znam, o jedinstvenom procesu koji se, nažalost, ne provodi u cijeloj državi i na produčju drugih kantona. Kažem nažalost, zbog toga što vrednovanja i ocjenjivanja koja se provode objektivno, a na osnovu preciznog instrumentarija vrednovanja koji se obnavlja i obznanjuje svake godine, podstiču uposlenike u školama na vrijedan i predan rad koji se mora na odgovarajući način dokazati, što utiče na kvalitet odgojno-obrazovnog procesa, organizaciju rada škole, njenu infrastrukturu i cjelokupni rad. Vrednuje se jedanaest aspekata rada svake škole, ili ukratko kazano, vrednuje se i provjerava iz godine u godinu sve ono što mi u školama radimo. Zasigurno je to jedna od poluga koja vodi naprijed i jedan od faktora kvaliteta rada, organizacije i kadrovske strukture škola. Taj instrumentarij vrednovanja, planovi i programi koji se analiziraju i dopunjuju, dobro i kvalitetno praćenje rada na nivou škole, uz mladu i obrazovanu ekipu vrijednih profesora pomažu da se sigurno i postojano krećemo nastojeći, među velikim brojem dobrih škola, imati svoje mjesto u obrazovnom sistemu naše države. Važno je napomenuti da je Behram-begova medresa otvorena škola naspram saradnje sa drugim obrazovnim ustanovama grada Tuzle, Kantona, države Bosne i Hercegovine, ali i škola i ustanova van nje, što je važna retpostavka svakoga uspjeha i napredovanja. U stvari, svaki uspjeh Behram-begove medrese istovremeno je zajednički uspjeh naših škola-partnera i prijatelja u realizaciji brojnih programa, projekata i takmičenja. Mnogo čega ne bi bilo, mnogo bi vrijednosti nedostajalo bez međusobne saradnje sa drugim školama, lokalnom zajednicom, gradovima, džematima i medžlisima IZ u BiH.

Preporod.info: Još jedno polje u kojem se Medresa ističe jesu njeni hafizi. Od obnavljanja rada 1993. godine promovisano je više od 70 hafiza. Prije samo nekoliko dana, troje Vaših učenika je pred Rijasetovom komisijom položilo hifz. Na koji način motivirate učenike za tako posebne uspjehe?

Hatunić: Zaključno sa prošlom sedmicom u kojoj je Behram-begova medresa obilježila 6. oktobar - Dan Medrese i svoju 394. godišnjicu, hifz Časne knjige okončao je njen 75. po redu učenik. Istovremeno, to je 83. hafiz kojeg je iznjedrila Sekcija hifza, jer među njima ima i onih koji nisu završili Medresu. Zahvaljujemo se Uzvišenom na tim darovima i prilikama da na taj način promoviramo i čuvamo Njegovu riječ. Iza toga je mnogo rada i truda hafiza i njihovih muhafiza čija sekcija radi svaki dan u sedmici, ne poznavajući dane vikenda, raspusta ili prekide nastave čak i u vremenu pandemije. Oni su radili i onda kada je nastava usljed pandemije Covid-19 bila prekinuta. Rezultati toga su sada itekako vidljivi. Za samo mjesec dana tri hafiza položilo je hifz Časne knjige pred komisijom Rijaseta IZ u BiH,  a dva učenika trenutno čekaju termin polaganja. Elhamdulillah...

Sedam je hafiza, a ujedno i muhafiza među profesorima i profesoricama Behram-begove medrese što je činjenica na koju smo ponosni, a od koje mnogo očekujemo u budućnosti. Cilj je osposobiti dovoljan broj hafiza i učitelja koji će svjetlo kur'anske riječi i poruke donijeti u svaku muslimansku kuću, do svakoga djeteta Bošnjaka ili onoga starijega koji to bude želio. Molim Uzvišenoga da nam u tome pomogne. Posebno, ovom prilikom želim izdvojiti ime i ulogu hafiza Mirnesa Spahića, profesora Kiraeta u Behram-begovoj medresi koji je, iako još uvijek mlad čovjek, njen trenutno najstariji i prvi u nizu hafiz i muhafiz iz reda profesora i učenika. On je utemeljio Sekciju hifza i svojim vrijednim i nesebičnim radom do sada promovirao 36 hafiza Kur'ana. Molim Gospodara da ga u njegovim časnim poslovima podrži i bude mu pomagač!

Preporod.info: Svakako da su za medresin i uspjeh njenih učenika zaslužni i njeni profesori. Među 45 profesora i odgajatelja sedam je hafiza, četiri su doktora nauka, deset magistara... Sigurno da iza toga stoji, osim upornosti i truda pojedinca i podrška ustanove. Koliko je važno permanentno usavršavanje Vaših profesora?

Hatunić: Svakodnevno pratimo rad i postignuća naših profesora nastojeći ih poticati na rad, profesionalno usavršavanje i oficijelno obrazovanje na postdiplomskim studijima i drugim programima. U tome nam pomaže Islamska zajednica kao osnivač Medrese, a Muftijstvo tuzlansko naročito, putem svojih edukacijskih planova i programa. Rukovodstvo Medrese, također, nastoji iznaći modele i nove načine obrazovanja i usavršavanja nastavnika, odgajatelja i ostalih uposlenika što je proces koji se kontinuirano provodi. Zbog čega je to važno? Zbog osvježavanja nastavnog procesa i zbog potrebe da se znanja profesora proširuju novim metodologijama i formama podučavanja, ali i novim saznanjima i spoznajama iz određenih nauka. Zbog toga što je za kvalitetno davanje znanja potrebno još kvalitetnije posjedovanje znanja i umijeća njegove primjene i prenošenja na mladoga čovjeka koga, prije svega, treba zainteresirati za nastavni sadržaj i za određenu nauku. Putem novih znanja i metoda zadržat će se pažnja i budnost učenika, a nastavni sadržaji u glavama mladih ljudi će biti jasniji i postojaniji. Učenik i profesor će putem stalnog usavršavanja profesora i motiviranja učenika na rad i učenje brže doći do kvalitenih rezultata.

Preporod.info: Behram-begova medresa kontinuirano ulaže u poboljšanje svojih kapaciteta. Koliko su uslovi u kojima se učenici školuju i borave važni za njihov što bolji uspjeh?

Hatunić: Behram-begova medresa je posljednjim proširenjima doma za učenice, izgradnjom amfiteatra i kabineta prirodnih nauka te vanjskim uređenjem prostora uglavnom zaokružila svoju materijalnu infrastrukturu koja se tiče prostora i uvjeta rada. Važno je to za sveukupni rad svake škole, odnosno, važna je to pretpostavka svakoga uspjeha, pa i onoga u školi. U stvari, nema kvalitetnog odgoja i obrazovanja u nedostojnome ambijentu i u objektima koji su u lošem i ruševnom stanju. Ono dobro i lijepo ostaje urezano u sjećanje mladoga čovjeka i takvo stanje kod njega postaje redovno i normalno stanje. Ako je suprotno od toga, ako se obrazuje u ambijentu i okruženju koje je neuredno i neuređeno, ostaje to u sjećanju učenika i učenice kao redovno i normalno stanje. Zbog toga, između ostalog, nastojimo iz dana u dan poboljšavati uvjete obrazovanja, rada i boravka prateći savremena dostignuća izgradnje, projektovanja i održavanja.

Preporod.info: Sigurno je da za postizanje svakog uspjeha treba prevazići niz izazova. Koji su to izazovi koji se nameću pred Medresu i koji su planovi za njen dalji razvoj?

Hatunić: Iza nas su godine uspravljanja i uzdizanja, godine kada je Medresa bila na novom početku bez osnovnih materijalnih i prostornih pretpostavki za rad. Korak po korak, zgrada po zgrada, projekat iza projekta, došli smo u godine manjih izazova prostorne i materijalne prirode. Najveći izazov i preokupacija svake škole jeste u nastojanju da se odgojno-nastavni proces učini što kvalitetnijim, a učenik-diplomant što kompetentniji i spremniji za nastavak obrazovanja i budući život.

Uzvišenom Allahu se zahvaljujemo na svim darovima i blagodatima kojima nas obasipa. Na zdravlju i predanosti naših učenika i profesora.

Trenutno je najveći izazov svih nas pandemija Covid-19 i nastojanje da održimo redovan odgojno-nastavni proces, što je zajedničko iskušenje svih škola i stanovnika planete. Naši kratkoročni planovi se odnose na poboljšanje nastavnih planova, sadržaja, na uvođenje prirodnih nauka, biologije, hemije i fizike u sve razrede Medrese. Na domak smo ostvarenja toga cilja. Planova za proširenje materijalne infrastrukture, izgradnje novih kabineta za hifz Kur'ana, stranih jezika, tehnničkog i muzičkog odgoja svakako ima. Nastojat ćemo da ih u narednim godinama uz Božiju pomoć realiziramo, ili bar započnemo a neke ostavimo u emanet onima koji će doći kasnije.

Molim Uzvišenog da nam u našim poslovima i časnim planovima bude vječni pomogač!

 (Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti