Senat UNSA donio odluku o rokovima za narednu studijsku godinu, važno obavještenje za studente

Senat UNSA donio odluku o rokovima za narednu studijsku godinu, važno obavještenje za studente

Senat Univerziteta u Sarajevu (UNSA) na današnjoj vanrednoj sjednici donio je odluku sa instrukcijom o provođenju postupka upisa studenata u narednu studijsku godinu.  

Tako se odobrava produženje roka za odbranu završnih radova studenata prvog ciklusa studija zaključeno sa 10. oktobrom 2020. godine, a za studente drugog ciklusa, integriranog i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu zaključno sa 31. oktobrom ove godine. 

Također, odobrava se produženje roka podnošenja prijava za upis na drugi ciklus studija za fakultete/akademije na kojima se ne održavaju prijemni ispiti, ili su prijemni ispiti okončani, odnosno na kojima nema potrebe za produženjem termina za prijemni ispit zaključeno sa 13. oktobrom 2020. godine u 23.59 sati. 

Za fakultete/akademije koji imaju potrebu za produženjem termina prijemnih ispita za drugi ciklus studija, prijave se primaju do 11. oktobra 2020. godine do 23.59 sati. Prijemni ispit se ima održati zaključeno sa 13. oktobrom 2020. godine. Preliminarne liste kandidata za drugi ciklus studija i specijalistički studij za sve fakultete/akademije se objavljuju 15. oktobra 2020. godine. 

Žalbe po preliminarnim listama se primaju od 16 do 18 oktobra 2020, a konačne rang liste studenata koji su stekli uvjete za upis na drugi ciklus studija i specijalistički studij objavljuju se 19. oktobra 2020. godine. 

Upis kandidata po konačnoj rang listi bit će realiziran od 20 do 26. oktobra ove godine. Revidirana rang lista bit će objavljena 27. oktobra, a upis po revidiranoj rang listi će se realizirati od 28. oktobra 2020. godine. 

Početak nastave na prvoj godini prvog ciklusa studija, integriranog studija i stručnog studija je 12. oktobra, početak nastave na višim godinama studija 19. ovog mjeseca, a na prvoj godini drugog ciklusa studija i specijalističkog studija je 26. oktobra.  

(A.N./Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti