Ehli-Bejt treba biti most spajanja među muslimanima

Ehli-Bejt treba biti most spajanja među muslimanima

Značaj ovo studije ogleda se, prije svega, u aktuelnosti ove problematike. Imajući u vidu da ova oblast nije dovoljno naučno istražena na bosanskom jeziku, autorica je, poštujući naučnu metodologiju, dala sebi u zadatak da osvijetli ovaj značajan segment islamske tradicije. Stoga možemo slobodno reći da je ovo knjiga na koju se dugo čekalo, jer potreba za ovakvim štivom je uistinu velika, posebno ako se ima u vidu osjetljivost ove tematike i činjenica da su u vezi s tim nastali određeni pravci i naučavanja koja su, tokom povijesti, u znatnoj mjeri doprinijela razjedinjavanju muslimana i nastanku raskola, sekti i podjela.

 

Ehli-bejt – Poslanikova časna porodica; autorica: Mina Valjevac; Islamski pedagoški fakultet u Zenici i El-Kelimeh, Novi Pazar

Bitna odlika ovoga rada je utemeljenost i relevantnost izvora. Pored prevedenih tefsira na bosanskom jeziku korišteni su i arapski izvornici. Također, mnoštvo hadiskih predaja (preko 100 neponovljenih) koje su sve izvorno navedene, dodatno referiše ovaj rad. Pored naučne utemeljenosti rad predstavlja i autentičan ehli-sunnetski pristup porodici Allahovog Poslanika, a.s., ističući vrijednost, ulogu, značaj i pripadajuće mjesto Poslanikove časne porodice koja u duši svakog iskrenog vjernika i vjernice zauzima posebno mjesto, respekt i poštovanje. Pored uvodnog dijela rad je podijeljen na sedam tematskih cjelina.

Treće poglavlje ove knjige je posebno zanimljivo, jer je posvećeno odnosu članova Ehli-bejta iz prve generacije i ashaba, u njihovom međusobnom uvažavanju, tazbinskoj povezanosti i međusobnom nadijevanju imena. Toliko poštovanja, međusobne ljubavi i uvažavanja zabilježenih u autentičnim islamskim izvorima nedvojbeno potvrđuje da nikakvog sukoba niti neprijateljstva između članova Ehli-bejta i ashaba nije bilo. Argumentovano i na osnovu relevantnih historijskih izvora autorica demantuje i pobija tvrdnje onih koji su se, kasnije tokom povijesti i raznih previranja, drznuli da izmišljaju i optužuju ashabe, drugove Allahovog Poslanika, da su oni, navodno, učinili zulum i bili nepravedni prema članovima časnog Poslanikovog Ehli‑bejta i uskratili im njihova prava. U ovom poglavlju krajnje utemeljeno i argumentovano pobijaju se sve te izmišljotine, što ostavlja bez dokaza zagovornike svih onih tendencija koje su nastojale da stvaraju smutnju i razjedinjuju muslimane skrivajući se iza Poslanikove časne porodicu i dešavanja u vezi s njom.

Vrlo važan podnaslov ovoga dijela vezan je za masakr na Kerbeli koji je učinjen nad tadašnjim članovima Ehli‑bejta, gdje se, iz prizme historije i tradicionalnih islamskih izvora, govori o ovome pitanju. Također, tretirano je i pitanje obilježavanja Ašure (deseti dan muharrema), koju ne treba poistovjećivati sa Kerbelom. U vezi s dešavanjima na Kerbeli, u ovom dijelu rada je razmotreno i pitanje proklinjanja Jezida, tadašnjeg halife, upravo iz obzorja ehli-sunnetskog učenja i poimanja.

U četvrtom poglavlju, na osnovu mnoštva hadiskih predaja, definiše se precizno ko su članovi Ehli‑bejta, ko ulazi u sastav Ehli‑bejta i ko se može smatrati Ehli‑bejtom, kako iz prvih generacija tako i u današnjem vremenu, a u petom poglavlju se tretira pitanje posebne odabranosti unutar same Poslanikove, a.s., porodice, tj. da li su jedni članovi Ehli‑bejta odabraniji od drugih.

Fokus šestog poglavlja usmjeren je na komentar kontraverzne predaje: ‘’Kome sam ja prijatelj i Alija mu je prijatelj.’’, a koju šiije često koriste kao jedan od ključnih argumenata da je Allahov Poslanik, a.s., odredio za svoga nasljednika hazreti Aliju. Autorica, pored toga što navodi povode izricanja ovog hadisa koji uopće ne ukazuju na takvo što, navodi i niz drugih autentičnih predaja na osnovu kojih se jasno vidi da Allahov Poslanik, a.s., nije odredio svoga nasljednika.

U sedmom poglavlju prikazana je Poslanikova, a.s., porodica danas, tj. njihova geografska rasprostranjenost, te današnje stanje članova Ehli‑bejta.

Rad je finaliziran zaključkom u kojem se naglašava da Poslanikova časna porodica (Ehli‑bejt) treba biti most spajanja između muslimana, a nikako njihovog razdvajanja. Ovakvo shvatanje može poslužiti kao dobro polazište za uspostavljanje muslimanskog jedinstva, i, što je posebno važno, ovakvo razumijevanje ne poziva nikakvoj isključivosti, ono Ehli-bejt posmatra u najširem značenju, ne umanjujući pritom nimalo značaj ashaba i njihov doprinos, jer svakome daje njemu pripadajuće mjesto. U tom pogledu, ova knjiga može doprinijeti boljem međusobnom razumijevanju sunnijja i šiija, i popravljanju njihovih odnosa, koji su, a to je uočljivo i zabrinjavajuće u brojnim dijelovima svijeta, uveliko narušeni i ispunjeni tenzijama i sukobima. Allaha Uzvišenog molimo da objedini srca muslimana u časnom dini-islamu i da im pomogne da prevaziđu krize koje su ih zadesile! 

dr. hfz. Safvet Halilović

Podijeli:

Povezane vijesti