Promovirane knjige autora dr.sci. Selmana Selhanovića

Promovirane knjige autora dr.sci. Selmana Selhanovića

Promovirane su knjige “Savremeni mediji i porodica u svjetlu ekonomsko-propagandnog diskursa” i “Savremeni mediji i djeca u jednoroditeljskim porodicama” a promotori su bili prof.dr. Dželal Ibraković i prof.dr. Rasim Muratović, a promociju je moderirao mr. Fuad Kovač.


Autor dr.sci. Selman Selhanović je istakao da se radi o knjigama koje su komplementarne i koje nadopunjuju jedna drugu.


Jedna knjiga govori o porastu jednoroditeljskih porodica, problemu sa kojim se društvo suočava, povećanjem broja samohranih majki, ali i povećanom broju razvoda brakova u Bosni i Hercegovini. Veliki je problem što se ovaj broj povećava nakon ratnih dešavanja i agresije na BiH, te se na taj način ostavlja prostor medijima, televiziji i ulici da utiču na odgoj i obrazovanje djeteta."

Druga knjiga govori o porastu konzumerizma i materijalizma, gdje roditelji u želji  za zaradom, ne mogu imati dobar kontakt sa svojom djecom, te tu gube odnos i toplinu, a to nastoje nadomjestiti kupovinom raznih predmetpovečavajući potrošnju koja je društvu itekako poželjna.

Namjera mi je bila da ovim knjigama skrenem pažnju na probleme sa kojim se suočava naše društvo, a naravno nije moje da kao novinar i istraživač nađem rješenje, nego da ga dijagnosticiram. “

Jedan od promotora dr. Dželal Ibraković je naglasio da je knjiga izuzetno značajna jer afirmiše i reafirmiše porodicu. Autor u svom zaključku kaže da je pored interneta i televizije, čiji dan danas obilježavamo, najvažniji medij porodica.

U njoj se dešava sve što je bitno za mladog čovjeka, ne dešava se u svakoj porodici, ali ako se educiraju i roditelji i djeca na pravi način, onda ćemo savremene medije shvatiti kao pomoć u tom procesu.

Autor ni jednog trenutka ne dovodi u pitanje da li su nama potrebni mediji, niti zagovara neko tradicionalističko tumačenje, naprotiv on govori da je to blagodat našeg doba, ali istovremeno i velika opasnost kao i sve drugo, jer smo mi ljudi skloni da sve dobre stvari pretvorimo u loše.

Ova knjiga je podsticaj za istraživanje u ovoj oblasti, jer je ovo druga knjiga autora koja tretira pitanje porodice. U prošloj je tretirao pitanje savremenih medija i djece. Prvi put imamo u našoj javnosti na jednom mjestu bitnu temu, to je zaštita privatnosti djece. Mi u BiH nemamo kodeks ponašanja oko reklama i svega drugog. Naše reklame su usmjerene ka djeci i podsticaju da djeca traže od roditelja po principu mrkve i štapa, da im se kupi nešto. Taj jedan hedonistički način života smo primili neodgovorno i nepripremljeno. Mi nismo spremni za to, jer naše materijalne mogućnosti nisu takve. Bez porodice kao ćelije društva , u kojoj se dešava komunikacija, koja je genrator solidarnosti, koja je utočište, briga i njega i jedina bezuslovna stimulacija svih nas, bez takve porodice teško se može pričati o savremenim tekovinama civilizacije, pa i savremenih sredstava informiranja. “


Prof. dr. Rasim Muratović je poručio da nas autor ovim knjigama podstiče da razmišljamo svojom glavom i da na pravi način kreiramo našu ličnost.

S obzirom da autor dolazi iz novinarskog esnafa nije nam pružio zadovoljstvo da razbijemo svoju sliku u ogledalu, nego upućuje na one koji imaju moć i utjecaj, koji su vlasnici medija, koji pokušavaju da kreiraju našu stvarnost onako kako oni smatraju da treba da bude, da kreiraju naše ličnosti i persone, kako da se ponašamo, da ne mislimo svojom glavom.

On upućuje na nešto neizbježno, on nam nudi jedan srednji put gdje je neizbježna porodica kao osnovna ćelija društva u sociološkom smislu riječi, gdje svako od nas treba da nađe utočište i snagu, da mijenja ukupnu stvarnost, a ne da mijenja medije.”

 

 

 

Podijeli:

Povezane vijesti