Proza: Mevlud dok čekamo

Proza: Mevlud dok čekamo

 

Milijarde zvijezda i drugih nebeskih tijela slažu se u objašnjenja alima vičnih astronomiji, čineći sićušnost čovjeka još sićušnijom, naspram svekolikog Božijeg stvaranja. Iza velikih zvijezda pojavljuju se još veće zvijezde, a još nedokučive dubine svemira nagovještavaju da kraja tim usporedbama i nema.

Među hiljadama, stotinama hiljada galaksija, jedna je ipak posebnija od drugih. Krije u sebi zvijezdu čiju toplinu osjećam sobom, fizički, čiji sjaj gledam običnim okom i zahvaljujući čijoj svjetlosti vidim sve što vidim. To je naše Sunce. Nauka će na tren reći da bez njeg nema života, a onda će zaroniti u najdublje dubine zemaljskih okeana i pronaći bića koja Sunce vidjelo nije i koji Sunca vidjeli nisu, a žive na toploj kori zemljinoj...

Na tim mislima nejak i sićušan, pod predstavama tih prostranstava, dubina i širina, savijam misao uz riječ Tvorca njihova, Gospodara svih svjetova koji nas upućuje da gledamo dokaze Njegove u prostranstvima svemirskim, a i u nama samima.

Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten? (Fussilat, 53)

Njemu je samo znana sva veličanstvenost stvaranja koje je ON Uzvišeni pokrenuo riječima KUN – Budi i sve ovo što vidim, o čemu učim, razmišljam, naslućujem, u Njegovim riječima je  FE JEKUN- I ONO BIVA.

Fe jekun!

U bivanju je smješten i onaj trenutak kada od ustajale ilovače Bog čovjeka stvori i u nj udahnu od Ruha Svoga.

Bi Adem, prvi čovjek i bi Havva, prva žena. I bi trenutak velik, velik kao svemir što je velik, velik za čovjeka.

No, je li tu sve počelo, ko će doli riječ Božija uputit čovjeka u tajne koje svjedoka u čovjeku i nisu imale.  Ko će objasniti natpis na stubovima Arša u koji Adem, nakon što je Bog u nj od Svog Duha udahnuo, pogleda i vidje napisano: 'Nema boga osim Allaha, Muhammed je Allahov poslanik.'

Hakim, Bejheki i Ibn Asakir preko Abdurrahmana ibn Zejda ibn Eslema prenose da je čuo od svojega oca, a on od svojega djeda, on od Omera ibn el-Hattaba da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

''Kada je Adem učinio grijeh, rekao je: 'Gospodaru moj! Tako ti Muhammeda, molim Te da mi oprostiš.' Allah ga je na to upitao: 'Otkud ti znaš za Muhammeda, a još ga nisam ni stvorio?' Adem je odgovorio: 'Gospodaru moj, kad si me Svojom rukom stvorio i u mene od Svoga Duha udahnuo, ja sam podigao glavu i na stubovima Arša ugledao natpis: 'Nema boga osim Allaha, Muhammed je Allahov poslanik.' Znao sam da ćeš Ti uz Svoje ime spomenuti samo onoga ko Ti je najdraži od svih stvorenja.' Allah je na to rekao: 'U pravu si, Ademe. On mi je najdraže stvorenje, pa pošto si Me njime zamolio, već sam ti oprostio. Da nije Muhammeda, ne bih ni tebe stvarao.' (Hafiz Ibn Kesir, ''Kazivanja o vjerovjesnicima'', djelo izdato od strane Aktivne islamske omladine BiH u Zenici, 1417/1997, str. 30.)

Ko će proniknuti u znanja i deredže Ibrahima Halilullaha koji Boga zamoli: „Gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog od njih, koji će im ajete Tvoje kazivati i Knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih, jer Ti si, uistinu, silan i mudar!“ (El-Bekare, 129.)

Ko će primiti nagovještaje Musau u Tevratu date i radosnu vijest  s kojom je došao Isa, sin Merjemin: “Kaznom Svojom Ja kažnjavam koga hoću”, reče On, “a milost Moja obuhvata sve, dat ću je onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali, i onima koji u dokaze Naše budu vjerovali, onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati  čitati ni pisati, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi. Zato će oni koji budu u njega vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili - postići ono što budu željeli.” (El-A‘raf, 156–157) 

“Kad Isa, sin Merjemin, reče: O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljen Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će doći poslije mene”.  (Es-Saff, 6.)

I sažimam sve misli o širini svemira, dubinama mora, trajanju ljudske historije... Promičem kroz dane, mjesece, godine, vijekove, kroz znanja data o prošlosti, drhtim u lijepom iščekivanju veličine, vijesti radosne, momenta tog kad milost svih svjetova kanut će voljom Božijom u utrobu majke Amine da se u dječaka začme...

I drhtim putevima mekkanskim i drhtim putevima okolnim dok srećna majka hodi noseći u utrobi čedo na čije rođenje samo ljudsko stvaranje i postojanje čeka...

I bliži se noć,

Ah kakva noć,

Najljepša noć,

Tiha i mirna noć,

Blagoslovljena noć,

Najavljena noć,

Iščekivana noć,

Neuporediva noć...

Noć  odabrana među milijardama noći zemaljskih da porodi zoru u kojoj će voljom Božijom, najavljeni Poslanik udahnuti dah zemaljski.

Sretan li je svemir koji je to dočekao, sretna li je naša galaksija u kojoj se rodio, sretno li je Sunce što će ga grijati, sretna li je majka koja će ga na grudi svoje priviti, sretna li je Mekka, sretna li je Arabija, sretan li je ljudski rod...

MUHAMMED SE RODIO!

I četrdeset godina će proteći kao što su protekle i hiljade, stotine hiljada, Allah samo zna, koliko godina, dok je pojavnost čekala Muhammeda, da u tišini pećine Hira primi prvu RIJEČ Božiju...

Riječ koja će čovječanstvo uputiti na znakove u prostranstvima nebeskim, ali i u nama samima, 

Riječi IKRE, UČI, ČITAJ

UČI, ČITAJ u ime Gospodara Tvoga koji stvara...

Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara, stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna. (El-Alaq, 1-5.)

I poteći će vrijeme zadnjeg zemaljskog poslanstva, Allah će objavu Svoju pečatom opečatiti, milost, lijek i objašnjenje ljudima spustiti, kroz pečat poslanstva, uzor naljepši, rahmet svim svjetovima...

MILOST SVJETOVIMA

NALJEPŠI UZOR

OBVESELJITELJ ONIMA KOJI DOBRO ŽELE I DOBRO ČINE

OPOMINJATELJ ONIMA KOJI ZABORAVLJAJU

MIR ONIMA KOJI  MIR I BLAGOSLOV NA NJEG TRAŽE.

„ Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav! „ (El-Ahzab, 56)

Sljedbenici njegovi u vodi koju im Bog kao milost s neba spušta, abdest uzimaju, halje zemaljske čiste, glas ezana čekaju...

Od Medine i hazreti Bilala do kraja svijeta i naših dana, svakog trenutka na mrvi ovoj svemirskoj, što je Zemlja zovemo, glas ljudski Boga svjedoči i Poslanika našeg, voljenog...

Ešhedu en la ilahe illallah! 

Ešhedu en la ilahe illallah! 

Ešhedu enne Muhammeden resulullah!

Ešhedu enne Muhammeden resulullah!

Smićujem u mislima sva prostranstva svemirska, sve dubine okeana, sve širine i tjeskobe zemaljske... sve je tu i sve će jednom nestati, samo će ostati djelo dobro, put dobar, staza dobra, rijeka dobra, ljubav dobra...

Ostaće ljubav  kojoj nas je podučio, ljubav koju je zemlja čekala, rod ljudski, ljubav i milost što je u Noći mevludskoj na Zemlju kanula...

Dođi sine, dođi kćeri, dođite da vas zagrlim kako je on Hasana i Husejna, bosiljke svoje grlio, dođite da se poigram kako se on s djecom igrao, dođite da blag i milostiv budem kakav je on prema svima bio... dođite da salavat učimo da istinu učimo, da svrhu stvarnosti u ljubavi čistoj dokučimo...

Bože moj, blagoslovi Muhammeda
i rod Muhammedov,
kao što si blagoslovio
Ibrahima i rod Ibrahimov.
Zaista si Ti hvaljen i slavljen.

Bože moj, obaspi blagodatima
Muhammeda i rod Muhammedov,
kao što si obasuo blagodatima
Ibrahima i rod Ibrahimov.
Zaista si Ti hvaljen i slavljen.

Dođi da Bogu na sedždu panemo,

Na daru dina islama zahvalimo,

Na daru pripadnosti Ummetu najodabranijem da zahvalimo,

Dođite, brate i sestro, komšija, prijatelju, poznaniče, prolazniče...Dođite, da s vrela najljepšeg  pijemo, da mržnji leđa okrenemo, da plaču šatore sapnemo, da milosti i ljubavi prostranstva pružimo.

Muhammeda poslanika da slijedimo

Muhammeda poslanika da slijedimo

Muhammeda poslanika da slijedimo...

EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUHU VE RESULUHU.

ALLAHUMME SALLI ‘ALA MUHAMMEDIN  VE’ ALA ALI MUHAMMED KEMA
SALLEJTE ‘ALA IBRAHIME VE ‘ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDŽID.

ALLAHUMME BARIK ‘ALA MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALI MUHAMMED KEMA
BAREKTE ‘ALA IBRAHIME VE ‘ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDŽID.

Podijeli:

Povezane vijesti